gabinet psychologiczny
 terapia małżeńska

"Zdecydowanie polecam. Pani Karolina jest świetnym psychologiem, korzystałam u niej z terapii małżeńskiej. Nie krytykuje, nie ocenia, jest obiektywna i bardzo uważnie słucha..." - Danka

Zobacz więcej opinii

O Mnie

mgr Karolina Maniewska - psycholog kliniczny

Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych studia magisterskie- kierunek psychologia (1988-1993)  i od wielu lat pracuję aktywnie w zawodzie oraz zajmuję się psychoterapią.   

Zrealizowałam pełen cykl szkoleń niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – ponad 1000 godzin szkoleniowych teoretyczno- warsztatowych, doświadczeń własnych i superwizji oraz pracy w małych grupach dyskusyjnych.

Pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą psychologiczną, terapią rodzin i psychoterapią indywidualną. Mój obszar działań obejmuje dzieci: np. diagnoza psychologiczna możliwości intelektualnych, zaburzeń rozwojowych oraz dojrzałości szkolnej, warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży, warsztaty terapeutyczne z elementami choreoterapii oraz dorosłych: doradztwo wychowawcze, terapia rodzin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców, praca z rodzinami i nauczycielami mającą na celu budowanie strategii pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania.  

W praktyce prywatnej prowadzę psychoterapię indywidualną, terapie małżeńską, par i rodzin oraz warsztaty terapeutyczne dla kobiet.

KURSY, SZKOLENIA i CERTYFIKATY

Zrealizowałam ponad 1100 godzin szkoleniowych systemowej terapii indywidualnej, rodzin i par w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej koniecznych do uzyskania certyfikatu terapeuty systemowego (1200). Pracę terapeutyczną systematycznie poddaję profesjonalnej superwizji.

2021r. "Systemowo- integracyjna terapia par", curriculum 100 godzin szkoleniowych, WTTS

2018r. "Komunikacja afektywna w doradztwie i terapii systemowej", curriculum 60 godzin szkoleniowych, WTTS

2012r. "Terapia lęku w ujęciu systemowym", warsztat 10 godzin szkoleniowych, WTTS

2014r. "Systemowa Terapia dzieci i młodzieży" 160 godzin WTTS:

 • systemowa terapia nastolatków
 • systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków
 • terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami
 • systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci.

2011r. „Systemowy coaching dla rodziców”- warsztat, 60 godzin szkoleniowych, WTTS

2008-2009 kurs zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej WTTS Poznań:

 • Konsekwencje myślenia konstruktywistycznego dla praktyki psychoterapeutycznej,
 • Systemowe rozumienie powstania problemu.
 • Znaczenie kontekstu skierowania dla procesu terapeutycznego.
 • Karuzela oczekiwań w pracy z klientem.
 • Klient zna najlepiej rozwiązanie swojego problemu- rozwiązanie problemu na poziomie werbalnym (konferencja z własnym wewnętrznym teemem) i na poziomie symbolicznym (wg H. Merlego). Zastosowanie „obrazu zdrowia” H. Merlego do określenia celu terapii i drogi do niego.
 • Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorów komunikacji i wzorów związków.
 • Zastosowanie terapii systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem leczenia młodocianych anorektyków.
 • Zaburzenia jedzenia- bulimia. Rozumienie i leczenie.
 • „Autorytet bez przemocy” systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych.
 • Zastosowanie idei systemowych w grupowej i indywidualnej terapii lęku.
 • Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami  psychotycznymi. Psychoterapia systemowa w psychiatrii- kontekst pomocy i kontroli oraz chronicyzacji.
 • „z lotu ptaka…”  czyli rozmowa terapeuty i klienta o rozmowach terapeutycznych.
 • Kryzys straty u par i rodzin zagrożonych rozwodem.
 • Dzieci i młodzież w terapii systemowej.
 • Terapia par z długotrwałymi problemami wg . White’a: związki symetryczne i komplementarne w fazie kryzysu, zaburzenia równowagi między bliskością dystansem.
 • Terapia narratywna: eksternalizowanie problemu, prowadzenie rozmowy dekonstruującej, tworzenie alternatywnej historii życia.

2010 Doświadczenia Własne :Historie Mojego zycia”, „Bez wczoraj nie byłoby jutra- Praca z genogramem”, „Rodzina- korzenie i siła- praca z genogramem”, „Świat moich uczuć” WTTS

2010 i nadal-  superwizje- zrealizowała 200 godzin szkoleniowych WTTS

2011 - nadal - superwizje pracy psychologicznej w Poradni prowadzonej przez Aleksandrę Karasowską

2000r. Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej - 160 godzin szkoleniowych (WTTS- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Poznań)

Program Wspierania Rodziny PARPA

Kurs dla Pracowników Świetlic Socjoterapeutycznych PARPA

„Profilaktyka uzależnień” szkolenie dla psychologów MONAR

„Profilaktyka przeciwnarkotykowa” konferencja naukowo- szkoleniowa.

„Diagnoza systemu rodzinnego” kurs ODN

„Interpretacja testu CH. Kocha – Drzewo” kurs ODN

„Różne wymiary przemocy i sposoby jej zapobiegania” kurs ODN

V, VI, VII Konferencja „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” PARPA

„Diagnoza interakcyjna zachowań problemowych dzieci i młodzieży” kurs ODN

„Working Together” szkolenie dotyczące programu profilaktycznego

„Glottodydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna ODN

Kurs pedagogiczny CDZN

„Twórczy rozwój dziecka” Pracownia Działań Twórczych

„Profilaktyka Narkomanii” Stowarzyszenie SEDNO

Style uczenia się i nauczania- kurs, Centrum Działań psychologicznych PRZYSTANEK

„Wychowanie integralna częścią nauczania” kurs, Towarzystwo Oświatowe ARKA

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” PARPA

Logopedia Szkolna- kurs ODN

Terapia Pedagogiczna, kurs ODN