gabinet psychologiczny
 terapia małżeńska

"Zdecydowanie polecam. Pani Karolina jest świetnym psychologiem, korzystałam u niej z terapii małżeńskiej. Nie krytykuje, nie ocenia, jest obiektywna i bardzo uważnie słucha..." - Danka

Zobacz więcej opinii

Obszar pomocy psychologicznej

mgr Karolina Maniewska - psycholog kliniczny

W ofercie szeroki zakres pomocy psychologicznej, zarówno indywidualnej, rodzin, oraz par małżeńskich.

  • Psychoterapia indywidualna –  profesjonalna pomoc osobom dorosłym w rozwiązywaniu problemów osobistych, w kryzysach życiowych, trudnościach emocjonalnych związanych z akceptacją siebie, z lękiem, problemach rodzinnych, w relacjach z innymi, zaburzeniach odżywiania. To rozmowa o rozwiązaniach, poszukiwanie innych sposobów radzenia sobie, zachowania, nowej jakości w relacjach z bliskimi, tworzenie alternatywnej historii życia.
  • Terapia małżeńska - Terapia dla par z długotrwałymi problemami, prowadzona w nurcie terapii systemowej, oparta na koncepcji  Michaela White’a (związki symetryczne i komplementarne w fazie kryzysu, zaburzenia równowagi między bliskością a dystansem). Dowiedz się więcej o terapii małżeńskiej
  • Terapia rodzin- celem terapii jest spowodowanie zmiany w systemie rodziny, zgodnie z oczekiwaniami jej członków, konieczna do zlikwidowania zachowania problematycznego dziecka i nastolatka, przezwyciężenia trudności rodziny. W spotkaniach biorą udział członkowie rodziny, których dotyczy problem.
  • Pomoc dzieciom i nastolatkom – diagnoza psychologiczna:
    • możliwości intelektualnych i niepowodzeń szkolnych,
    • diagnoza dojrzałości szkolnej, diagnoza problemów wychowawczych,
    • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, w relacjach społecznych, trudnościach rozwojowych.

Do skorzystania z pomocy zapraszam mieszkańców miasta Poznań i okolicznych miejscowości: Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka i innych.