gabinet psychologiczny


"Pani Karolino codziennie, zarówno w życiu zawodowym i w prywatnym odczuwam zmianę, której Pani pomogła mi dokonać. Czasami sama siebie zadziwiam. Żyje mi się lepiej, a to wszystko dzięki Pani. BARDZO DZIĘKUJĘ za nową JA. Pozdrawiam serdecznie" - Iwona

Zobacz więcej opinii

DOBROSTANY

Konsultacje, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna – tel. 669 055 066
Gabinet DOBROSTANY, ul. Poznańska 50, 62-090 Mrowino

W Gabinecie DOBROSTANY pracujemy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz całymi rodzinami.

Wspieramy świeżo upieczonych rodziców w odnalezieniu się w nowej roli, w zrozumieniu i zbudowaniu więzi z dzieckiem. Towarzyszymy w pracy nad satysfakcjonującymi relacjami w rodzinie. Pomagamy mierzyć się z trudnościami i wyzwaniami osobistymi.

Poniżej obszary pracy i trudności z jakimi można do nas się zgłosić:

 • wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka (komunikacja, sposób bawienia się, rozwój poznawczy i emocjonalny)
 • trudności emocjonalne (nieśmiałość, lęki, złość)
 • trudności w relacjach między rodzeństwem, pojawienie się młodszego rodzeństwa
 • kłopoty w adaptacji do żłobka/przedszkola/szkoły
 • zachowania agresywne
 • nadpobudliwość
 • trudności w procesie odpieluchowania/moczenie/zanieczyszczanie się
 • trudności w relacjach rówieśniczych
 • zaburzenia koncentracji i uwagi/ADHD
 • nadmierne korzystanie z nowych technologii (komputer, telefon, tablet)
 • trudności wychowawcze
 • duże zmiany w rodzinie (np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, choroba członka rodziny)
 • kłopoty ze snem, jedzeniem (dziecko odmawia jedzenia, próbowania nowych pokarmów)

Ponadto, oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne
 • diagnozę psychologiczną (ocena poziomu/zaburzeń rozwoju, potencjału intelektualnego, osobowości, problemów emocjonalnych, gotowości szkolnej, niepowodzeń szkolnych)
 • zajęcia wspierające rozwój (gry, zabawy, atrakcyjne zadania rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi, grafomotorykę i inne funkcje oraz umiejętności potrzebne by radzić sobie z wymaganiami szkolnymi)
 • wizyty domowe/wsparcie relacji (niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym) [wizyta w domu, obserwacja dziecka i rodziców w ich naturalnym środowisku, analiza sygnałów wysyłanych przez dziecko, pomoc w zrozumieniu języka niemowlęcia, dostrojeniu się do siebie nawzajem, wsparcie w budowaniu więzi, pomoc w rozwianiu wątpliwości dotyczących rozwoju dziecka]

W Gabinecie DOBROSTANY prowadzimy również:

 • terapię rodzinną (spotkania z członkami rodziny mające na celu zmianę w jej systemie, wzorcach komunikacji, postrzeganiu problemu, prowadzące do przezwyciężenia trudności z jakimi się zmaga)
 • terapię młodzieży (doświadczanie lęku, napięcia emocjonalnego, depresja, radzenie sobie ze stresem, trudności w relacjach rówieśniczych)