gabinet psychologiczny


"Pani Karolino codziennie, zarówno w życiu zawodowym i w prywatnym odczuwam zmianę, której Pani pomogła mi dokonać. Czasami sama siebie zadziwiam. Żyje mi się lepiej, a to wszystko dzięki Pani. BARDZO DZIĘKUJĘ za nową JA. Pozdrawiam serdecznie" - Iwona

Zobacz więcej opinii

Terapia małżeńska

Terapia dla par z długotrwałymi problemami,

prowadzona w nurcie terapii systemowej, oparta na koncepcji Michaela White’a (związki symetryczne i komplementarne w fazie kryzysu, zaburzenia równowagi między bliskością dystansem).

Spotkania mają na celu odkrycie swoich potrzeb w relacji z partnerem, ustalanie wspólnych dążeń w kontekście więzi i uczuć, eksperymentowanie z bliskością i dystansem, powrót do wspomnień i emocji, które stworzyły związek. Mogą też przyczynić się do oceny więzi między partnerami i umożliwić decyzję o dalszym byciu razem lub rozstaniu.

Ważnym aspektem jest przepracowanie trudności, które spowodowały kryzys. Spotkania mają charakter rozmowy, która jest podróżą do przeszłości, oraz wycieczką w przyszłość. Odbywają się one w odstępach od 2 do 4 tygodni.

Terapia trwa najczęściej od 3 do 4 spotkań, czasami dłużej. Pomiędzy spotkaniami para wykonuje zadania i eksperymenty.

Profesjonalna pomoc psychologiczna - mgr Karolina Maniewska

W ofercie również szeroki zakres pomocy psychologicznej, nie tylko dla par małżeńskich, ale również rodzin oraz indywidualna

  • Psychoterapia indywidualna –  profesjonalna pomoc osobom dorosłym w rozwiązywaniu problemów osobistych, w kryzysach życiowych, trudnościach emocjonalnych związanych z akceptacją siebie, z lękiem, problemach rodzinnych, w relacjach z innymi, zaburzeniach odżywiania. To rozmowa o rozwiązaniach, poszukiwanie innych sposobów radzenia sobie, zachowania, nowej jakości w relacjach z bliskimi, tworzenie alternatywnej historii życia.
  • Terapia rodzin - celem terapii jest spowodowanie zmiany w systemie rodziny, zgodnie z oczekiwaniami jej członków, konieczna do zlikwidowania zachowania problematycznego dziecka i nastolatka, przezwyciężenia trudności rodziny. W spotkaniach biorą udział członkowie rodziny, których dotyczy problem.

Do skorzystania z pomocy zapraszam mieszkańców miasta Poznań i okolicznych miejscowości: Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka, Buk, Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Plewiska i innych.